Tiệc Teabreak đơn giản dành cho các buổi hội thảo, đào tạo. | Tiệc Kiến Vàng

 

Tiệc teabreak hay chính là các buổi tiệc trà giữa giờ cho các buổi hội thảo đã không còn là xa lạ đối với Kiến Vàng. Những tiệc teabreak tuy là chi tiết nhỏ nhưng lại thể hiên sự trân trọng và quan tâm đến khách mời, đồng thời tạo ra một không khí thân thiên, ấm áp giúp những người tham dự có cơ hội giao lưu nhiêu hơn.

Bài viết là chia sẻ kinh nghiệm Tiệc Teabreak đơn giản cho các buổi hội thảo, đao tạo được Kiến Vàng thực hiện:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.