Tiệc Teabreak phục vụ tại Công ty DHL 27 Trần Duy Hưng số lượng 70 khách