BÁNH NGỌT PHÁP – BAKERY

 1. BÁNH SU KEM
 2. BÁNH TIRAMISU PHỦ HOA QUẢ
 3. BÁNH TIRAMISU PHỦ CHOCOLATE BÀO

TRÁI CÂY – FRESH FRUIT

 1. DƯA HẤU
 2. DƯA VÀNG
 3. THANH LONG
 4. TÁO NEW ZEALAND
 5. DỨA
 6. ỔI TIỀN GIANG

ĐỒ UỐNG – DRINK

 1. TRÀ DILMAD HOA QUẢ
 2. NƯỚC CHANH LEO
 3. CAFE SỮA

Menu Teabreak 01

Đơn Giá: 70.000VNĐ/ 01Suất

BÁNH NGỌT PHÁP – BAKERY

 1. BÁNH TIRAMISU PHỦ TRÀ XANH
 2. BÁNH TIRAMISU CHOCOLATE TRẮNG
 3. BÁNH TIRAMISU PHỦ HOA QUẢ
 4. BÁNH MOKA

TRÁI CÂY – FRESH FRUIT

 1. DƯA HẤU
 2. DƯA VÀNG
 3. THANH LONG
 4. TÁO FUJI
 5. NHO MỸ
 6. ỔI TIỀN GIANG
 7. XOÀI

ĐỒ UỐNG – DRINK

 1. TRÀ DILMAD CÁC VỊ ( TÁO, DÂU, BẠC HÀ)
 2. NƯỚC CAM TƯƠI
 3. CAFE SỮA

Menu Teabreak 02

Đơn Giá: 80.000VNĐ/ 01Suất

BÁNH NGỌT PHÁP – BAKERY

 1. BÁNH PATESO
 2. BÁNH THẠCH HOA QUẢ
 3. BÁNH TIRAMISU TRÀ XANH
 4. BÁNH MOUSSE CHANH LEO

TRÁI CÂY – FRESH FRUIT

 1. DƯA HẤU
 2. DƯA VÀNG
 3. THANH LONG
 4. TÁO NEW ZEALAND
 5. DỨA
 6. ỔI TIỀN GIANG
 7. XOÀI

ĐỒ UỐNG – DRINK

 1. TRÀ HOA CÚC
 2. NƯỚC TRÁI CÂY
 3. CAFE SỮA
 4. CAFE ĐEN

Menu Teabreak 03

Đơn Giá: 90.000VNĐ/ 01Suất

BÁNH NGỌT PHÁP – BAKERY

 1. BÁNH DANISH HOA QUẢ
 2. BÁNH PIZZA MINI
 3. BÁNH CAPUCHINO
 4. BÁNH THẠCH CỐM
 5. BÁNH CARAMEN HAWAI

TRÁI CÂY – FRESH FRUIT

 1. DƯA HẤU
 2. DƯA VÀNG
 3. THANH LONG
 4. TÁO NEW ZEALAND
 5. DỨA
 6. ỔI TIỀN GIANG
 7. XOÀI
 8. KIWI
 9. NHO MỸ

ĐỒ UỐNG – DRINK

 1. TRÀ COZZY
 2. SINH TỐ DƯA HẤU
 3. LAVIE
 4. CAFE SỮA
 5. CAFE ĐEN

Menu Teabreak 04

Đơn Giá: 100.000VNĐ/ 01Suất

BÁNH NGỌT PHÁP – BAKERY

 1. BÁNH DANISH NHO
 2. BÁNH SUKEM CHEWY VANILLA
 3. BÁNH PEPTIT OPERA
 4. BÁNH MACARON
 5. CARAMEN
 6. HẠT KHÔ

TRÁI CÂY – FRESH FRUIT

 1. DƯA HẤU
 2. DƯA VÀNG
 3. THANH LONG
 4. TÁO NEW ZEALAND
 5. DỨA
 6. ỔI TIỀN GIANG
 7. DÂU TÂY
 8. KIWI
 9. NHO MỸ

ĐỒ UỐNG – DRINK

 1. DETOX HOA QUẢ
 2. SINH TỐ DỨA
 3. NƯỚC CAM TƯƠI
 4. LAVIE
 5. CAFE SỮA / CAFE ĐEN

Menu Teabreak 05

Đơn Giá: 110.000VNĐ/ 01Suất

BÁNH NGỌT PHÁP – BAKERY

 1. BÁNH SUKEM CHEWY MANGO
 2. BÁNH TARD HOA QUẢ
 3. BÁNH CROISSANT
 4. BÁNH TIRAMISU TRÀ XANH
 5. BÁNH REDVERLET
 6. BÁNH THẠCH TRÁI CÂY
 7. SỮA CHUA VINAMILK

TRÁI CÂY – FRESH FRUIT

 1. DƯA HẤU
 2. THANH LONG
 3. TÁO NEW ZEALAND
 4. DỨA
 5. ỔI TIỀN GIANG
 6. DÂU TÂY
 7. KIWI
 8. NHO MỸ

ĐỒ UỐNG – DRINK

 1. SINH TỐ DƯA HẤU
 2. NƯỚC ÉP TÁO
 3. NƯỚC CAM TƯƠI
 4. LAVIE
 5. CAFE SỮA
 6. CAFE ĐEN

Menu Teabreak 06

Đơn Giá: 120.000VNĐ/ 01Suất

BÁNH NGỌT PHÁP – BAKERY

 1. BÁNH SUKEM CHEWY DELUXE
 2. BÁNH TÁO NGÀN LỚP
 3. BÁNH MỲ SANDWICH
 4. BÁNH DANISH HOA QUẢ
 5. BÁNH TIRAMISU PHỦ CHOCOLATE
 6. BÁNH MOUSSE CHANH LEO
 7. PUDDING
 8. HẠT KHÔ CÁC LOẠI

TRÁI CÂY – FRESH FRUIT

 1. DƯA HẤU
 2. THANH LONG
 3. TÁO NEW ZEALAND
 4. DỨA
 5. ỔI TIỀN GIANG
 6. BƯỞI HỒNG DA XANH
 7. KIWI
 8. NHO MỸ

ĐỒ UỐNG – DRINK

 1. TRÀ DILMAD TRÁI CÂY
 2. SINH TỐ DƯA HẤU
 3. RƯỢU VANG CHILE
 4. LAVIE
 5. CAFE SỮA
 6. CAFE ĐEN

Menu Teabreak 07

Đơn Giá: 130.000VNĐ/ 01Suất

Hình ảnh tiệc teabreak